เกี่ยวกับเรา

เริ่มจาก บริษัท วี เจ ทิมเบอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้น ปี 2538 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ประกอบกิจการ นำเข้าไม้แปรรูป และจำหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 5 ไร่บน ถนนรังสิต- ปทุมธานี ต. สวนพริกไทย อ. เมือง จ. ปทุมธานี (ใกล้พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี) จากนั้น จึงริเริ่มผลิต งานพาเลทไม้ งานลังไม้ เพื่อการส่งออกจึงเป็นที่มาของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพี 88 จัดตั้งขึ้นปี 2556 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้ พาเลทไม้ทุกชนิด ตามมาตรฐานส่งออก IPPC

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตงาน ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการผลิตและวัตถุดิบ โดยความชำนาญ จากบุคคลากรด้านงานไม้เป็นเวลา นานถึง 18 ปี และความชำนาญในการคัดสรรวัตถุดิบ ที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ทันเวลาต่อความต้องการใช้งาน

นอกจากนี้ เรายังมีสินคา พาเลทยูโร(USED) ซึ่งเป็นยอมรับ ว่าเป็น พาเลทมาตรฐานที่ใช้หมุนเวียนได้ มีจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าkasnee88@gmail.com, pisanu.vj@gmail.com | บริษัท วี เจ ทิมเบอร์ จำกัด 56 หมู่ 7 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

E-mail : vp88_@hotmail.com, kasnee88@gmail.com Tel. : 02-959-5187-90 Fax. : 02-5674830, 02-9595191 Mobile : 089-165-9588 (คุณเกศนีย์ จันทร์โชติญาณ)